De Europese norm NEN-EN 50518 ‘Monitoring en Alarm ontvangstcentrales’ beschrijft de eisen waaraan een particuliere alarmcentrale (PAC) moet voldoen. Deze bestaat uit drie delen:

• EN50518-1: Locatie- en constructie eisen
Bouwkundige voorzieningen
• EN50518-2: Technische eisen
Technische eisen voor de aanwezige apparatuur
• EN50518-3: Procedures en eisen voor de werking
Procedures en personeel

Toetsing

Er wordt alleen een vergunning afgegeven wanneer alle drie de delen getoetst en akkoord bevonden zijn. Indien er tekortkomingen worden vastgesteld dient de aanvrager deze eerst op te lossen, waarna de alarmcentrale opnieuw getoetst kan worden. Deze toetsing wordt gedaan door een onafhankelijke derde partij.

Gecertificeerde alarmcentrales worden jaarlijks gecontroleerd om vast te stellen of zij nog aan alle eisen voldoen.